Odkrywaj z nami piękno pradoliny Wieprza

Dęblin (Masów)

Ul. Wiejska 30

Tel. 781948622

home@kajakamipowieprzu.pl

www.kajakamipowieprzu.pl

 

BĄDŹMY W KONTAKCIE

JEDNODNIOWE  »

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

JEZIORZANY - BARANÓW

 

18, 5 km - 4 godz.

          Na tym dystansie rzeka nieco mniej meandruje, jest więcej prostych odcinków, ale sam spływ nic nie traci na uroku. Po obu brzegach cudowna flora i ptactwo. Jesteśmy na ostatnim odcinku dolnego Wieprza, stąd pozostało tylko nieco ponad 18,5 km do ujścia rzeki do Wisły, przed nami także miasto Dęblin z licznymi zabytkami, które na zakończenie trzeba odwiedzić.

 

          Miejsce wypoczynkowe w Kośminie jest początkiem kolejnej naszej wyprawy. Ale jest to miejsce także niezwykłe. Tutaj znajduje się dworek, w którym w 1889 r. urodziła się Zofia Kossak, wybitna polska pisarka. Była córką Tadeusza Kossaka (brata bliźniaka Wojciecha) i Anny Kisielnickiej - Kossakowej, siostrą stryjeczną pisarki Magdaleny Samozwaniec i poetki Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej oraz wnuczką Juliusza Kossaka. W końcu XIX w. dobra kośmińskie nabyli Kossakowie, którzy wznieśli tu w latach 1907-1911 murowany dwór w miejscu wcześniejszych zabudowań z 1. połowy XIX w.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

   KOŚMIN - DĘBLIN

 

   

                                18,5 KM

 

 

   WYPOŻYCZALNIA

   KAJAKÓW

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

ZASADY WYNAJMU »

SPRZĘT »

CENNIK »

TRANSPORT »

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

   LESZKOWICE -

   WOLA SKROMOWSKA

 

                             18,5 KM

 

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

ROKITNO - SERNIKI »

                                                                           8 KM

   JEZIORZANY -

                   BARANÓW

 

                             16,5 KM

 

 

   SZCZEKARKÓW -

                  LESZKOWICE

 

                          12 KM

 

 

   BARANÓW - KOŚMIN

 

  20,5 KM

 

 

WOLA SKROMOWSKA - JEZIORZANY » 

                                                                         17 KM

DOJAZD

WYPOŻYCZALNIA

Początek tego odcinka, czyli miejsce do wodowania kajaków, znajduje się w Jeziorzanach ok. 500 metrów od centrum miejscowości. Zanim będziemy kontynuować podróż warto zwiedzić samą miejscowość jej okolice jak również uzupełnić prowiant w pobliskich sklepach.
Historia miejscowości Jeziorzany jest bardzo ciekawa. Ślady osadnictwa sięgają okresu wczesnosłowiańskiego (VII w n.e.). Przełomowym wydarzeniem w historii miejscowości jest data 3 lutego 1498 r. kiedy przywilej lokacyjny otrzymało miasto Przetoczno. Niestety kłopoty finansowe inicjatora lokacji sprawiły, że przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane. Powrócono do niego w latach 30-tych XVI w, gdy tereny te przeszły w ręce rodziny Zbąskich. W roku 1530 Łukasz Zbąski zwrócił się do króla Zygmunta Starego o potwierdzenie przywileju Jana Olbrachta. Nowy dokument lokacyjny został ogłoszony w 1533 roku. Mieszczanie trudnili się głównie spławem rzeką Wieprz, rzemiosłem i rolnictwem a największe zyski czerpali ze składu drewna nad brzegami rzeki, opłat mostowych, przewozów promowych oraz produkcji miodu i piwa. Około 1564 r. miasto zmieniło nazwę na Łysobyki i funkcjonowało pod nią do 1870 r., kiedy ukazem carskim zostało pozbawione praw miejskich.

 

W czasie Powstania Listopadowego w 1831 roku wojska polskie pod dowództwem gen. Antoniego Jankowskiego stoczyły tu bitwę z Rosjanami. Przeszła ona do historii jako „wyprawa Łysobycka”. Podczas I wojny światowej Łysobyki stały się osadą przygraniczną ponieważ Wieprz wyznaczał granicę stref okupacyjnych: austriackiej i niemieckiej. W 1939 roku podczas bitwy pod Kockiem stacjonowała tu niemiecka 13 Pancerna Dywizja Zmotoryzowana. W roku 1965 nazwa miejscowości Łysobyki została zmieniona na Jeziorzany.
W Jeziorzanach zachował się do dziś nie zmieniony, XVI - wieczny układ ulic. Zabudowa składa się z drewnianych domów z gankami usytuowanymi szczytami do drogi. Upiększają je misternie wykonane okiennice i zdobione ganki.

 

Jeziorzański kościół pw. św. Trójcy wybudo- wany został na wzór spichlerzy z Kazimierza Dolnego. Pierwotnie jednak była to świątynia drewniana, tylko pod koniec XVII wieku zosta- ła obmurowana. Tutaj znajdują się również: pomnik upamiętniający bitwę pod Łysobykami oraz pomnik powstańców poległych w Bitwie pod Łysobykami.
Po przepłynięciu ok. 6,6 km dopływamy do miejscowości Blizocin. Od tej miejscowości przez ok. 5,6 km płyniemy meandrującym, ale bardzo malowniczym odcinkiem Wieprza. Po pokonaniu tego dystansu możemy się zatrzy- mać i wysiąść na dłużej z kajaka na wysoko- ści miejscowości Sobieszyn-Brzozowa, która znajduje się na prawym brzegu w odległości ok. 2 km.

 

W Sobieszynie-Brzozowej możemy zatrzymać się w Zespole Szkół Rolniczych powstałej w 1896 r. z Fundacji testamentowej Kajetana hr. Kickiego właściciela majątku Sobieszyn. Jako jedna z pierwszych w Polsce szkół rolni- czych, była na owe czasy miejscem, gdzie ab- solwenci zdobywali gruntowną wiedzę rolniczą i zapoznawali się z nowoczesnymi metodami gospodarowania.
Szkoła, oprócz funkcji dydaktycznych, oferuje wiele atrakcji aktywnego wypoczynku. Przykła- dem jest Stajnia Brzozowa, gdzie mogą Państwo spędzić przyjemnie czas na odkrywaniu tajni- ków jazdy konnej i poznawaniu wspaniałych stworzeń, jakimi są konie. Pracując wspólnie z doświadczonymi instruktorami, można pogłę- biać wiedzę i ćwiczyć umiejętności jeździeckie w dwóch rodzajach jazdy – klasycznej i wester- nowej. Przy większych grupach turystów możli- we jest zorganizowanie noclegu i wyżywienia jak i wspólnych rozrywek wieczornych, takich jak ognisko, zawody strzeleckie (również nocne) czy

 

„mecz” paintball’owy. Przy okazji mamy możli- wość zwiedzenia i poznania okolice Sobieszyna Brzozowej korzystając z możliwości konnych przejażdżek terenowych i krajoznawczych.
Do dyspozycji gości jest dostępnych 150 miejsc noclegowych w pokojach 3-4 osobowych oraz kuchnia ze stołówką. Szkoła położona jest w zespole parkowo - leśnym, w otoczeniu sta- wów. Można korzystać z kąpieliska nie strzeżo- nego, kortu tenisowego, boiska w piłkę nożną, koszykówkę, sali gimnastycznej i siłowni.
W Sobieszynie, miejscu rodowym rodu Sobie- skich warto zobaczyć:
Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. w stylu neogotyckim, wg projektu Pawła Wójcickiego, konsekrowany 1886 r. przez Wincentego Teofi-

 

la Popiel-Chościaka, arcybiskupa warszawskie- go. Obok kościoła stoi neogotycka, murowana plebania. Pałac z początku XIX w. w stylu kla- sycystycznym. Do zespołu pałacowego należą także zabudowania gospodarcze, wzniesione przed rokiem 1863. W roku 1890 w majątku powstała czołowa stacja doświadczalno-rolni- cza w Królestwie Polskim. W 1899 r. przy stacji założono Nadwieprzańską Spółkę Hodowców Roślin. W tym samym roku ulokowano w pałacu niższą szkołę rolniczą, która w 1923 przekwa- lifikowała się na szkołę średnią.
Gospodarstwo AgroEko Ranczo położone w do- linie Wieprza i Świnki (Natura 2000). W pobliżu jest dużo lasów, stawów, jezior. Jest możliwość wędkowania, grzybobrania, jazdy quadami,

 

strzelania z broni i łuku, spływu kajakowe- go. Gospodarstwo posiada certyfikat gospo- darstwa ekologicznego i oferuje z własnych upraw: porzeczki, maliny, jabłka, śliwki, a od własnych kur ekologiczne jajka. Gospodarstwo specjalizuje się w hodowli koni rasy huculskiej. Gościom oferowana jest możliwość jazdy w sio- dle lub bryczką. W cichej okolicy można usły- szeć rzadkie gatunki chronionych ptaków. Bę- dąc w tej okolicy możemy cofnąć się ok. 3 km na wschód i odwiedzić miejscowość Podlodów. Pierwsze wzmianki o wsi i folwarku pochodzą z 1569 r. W 1648 r. wieś posiada browar i dwa młyny. Obecny budynek dworu wzniesiony zo- stał w I poł. XIX w. Świetlica w Podlodowie ofe- ruje bazę noclegową oraz gastronomiczną.
Kontynuując wyprawę po Wieprzu, za Sobie- szynem, po przepłynięciu ok. 4,5 km mijamy most na Wieprzu i po lewej stronie dobijamy do miejsca wodowania kajaków w Baranowie.

Created by Leos 2017

leos.wawa@gmail.com

Partnerzy: