Odkrywaj z nami piękno pradoliny Wieprza

Dęblin (Masów)

Ul. Wiejska 30

Tel. 781948622

home@kajakamipowieprzu.pl

www.kajakamipowieprzu.pl

 

BĄDŹMY W KONTAKCIE

JEDNODNIOWE  »

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

LESZKOWICE - WOLA SKROMKOWSKA

 

18, 5 km

          Po przepłynięciu ok. 9,4 km bardzo meandrującą rzeką dopływamy do mostu w Serocku. Tutaj możemy się zatrzymać i uzupełnić prowiant w pobliskim sklepie.

 

Wieś Serock była lokowana w XIV wieku. Krzyżowały się tutaj średniowieczne trakty handlowe. W latach 40-tych XIX wieku ówcześni właściciele założyli spółkę mającą na celu utworzenie Fabryki Wyrobów Stalowych. Dla potrzeb fabryki, przekopano kanał biegnący do Wieprza, który miał zapewnić wodny transport gotowych wyrobów. Fabryka funkcjonowała do ok. 1880 roku. Jeśli chcielibyśmy się zatrzymać na dłużej w tej okolicy, na przykład na kilkudniowy wypoczynek możemy zostawić kajaki u najbliższego gospodarza i udać się do oddalonej o niecałe 3 km miejscowości wypoczynkowej Firlej.

W tej miejscowości jest nie tylko jezioro, ale cała baza turystyczna. Na ponad 4 km promenadzie wokół jeziora możemy pojeździć na rowerze lub rolkach. Możemy popływać na sprzęcie wodnym, połowić ryby a także wynająć domek i spędzić tutaj kilka dni.
 

Z historii miejscowości dowiadujemy się, że dokument lokujący miasto Firlej pochodzi z 1557 r. Firlej był znaczącym ośrodkiem garncarstwa. Wyroby garncarskie trafiały na rynki Warszawy, Lwowa, Wilna, Poznania a także za granicę.
 

 

 

 

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

   KOŚMIN - DĘBLIN

 

   

                                18,5 KM

 

 

   WYPOŻYCZALNIA

   KAJAKÓW

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

ZASADY WYNAJMU »

SPRZĘT »

CENNIK »

TRANSPORT »

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

   LESZKOWICE -

   WOLA SKROMOWSKA

 

                             18,5 KM

 

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

ROKITNO - SERNIKI »

                                                                           8 KM

   JEZIORZANY -

                   BARANÓW

 

                             16,5 KM

 

 

   SZCZEKARKÓW -

                  LESZKOWICE

 

                          12 KM

 

 

   BARANÓW - KOŚMIN

 

  20,5 KM

 

 

WOLA SKROMOWSKA - JEZIORZANY » 

                                                                         17 KM

DOJAZD

WYPOŻYCZALNIA

W latach 60-tych XX wieku dostrzeżono duże możliwości jakie daje atrakcyjne położenie. Rozpoczęto energiczne prace nad przystosowaniem jeziora do celów rekreacyjnych.
 

Po dłuższym wypoczynku w Firleju siadamy ponownie do kajaka i płyniemy dalej. Po przepłynięciu ok. 9 km mamy przed sobą most na Wieprzu w Woli Skromowskiej. Tutaj na prywatnym terenie możemy się zatrzymać, rozbić obóz, skorzystać z noclegu. 100 m od posesji mamy sklep spożywczy. Korzystając z pomocy przemiłych gospodarzy możemy zatrzymać się tu nieco dłużej i siadając na rowery, urządżić sobie wypad do odległego zaledwie o 3 km Kocka. Kock jest miasteczkiem malowniczo położonym nad Tyśmienicą na pograniczu Pradoliny Wieprza i Rowniny Łukowskiej. Posiada bardzo bogatą przeszłość sięgającą swymi początkami prehistorii - okresu schyłkowego mezolitu tj. ok. 5000 lat p.n.e. Początki państwa polskiego w X i XI wieku korelują z udokumentowanymi śladami osadnictwa na terenie dzisiejszej gminy i miasta Kock. W 1417 roku wieś Kock otrzymuje lokację na prawach miejskich. Na początku XVI wieku miasto przechodzi w ręce Mikołaja Firleja, wojewody sandomierskiego, hetmana wielkiego koronnego. Firlejowie byli kalwinami i w Kocku założyli gimnazjum kalwińskie, drukarnię i papiernię. W okresie panowania rodziny Firlejów w Kocku powstał zamek.

Przełomowe znaczenie dla rozwoju miasta miała najwybitniejsza jego obywatelka Anna Paulina z Sapiehów Jabłonowska. W okresie swych rządów wybudowała klasycystyczny kościół, ratusz, pałac. Wytyczyła na nowo rynek w miasteczku, układ ulic. W swym gospodarstwie wprowadzała pionierskie sposoby uprawy, była orędowniczką nowej organizacji i nowoczesnych sposobów gospodarowania zapisanych i opublikowanych w monumentalnym dziele „Ustawy powszechne dla dóbr moich rządców ”.
Z Kockiem związana jest postać Berka Joselewicza, polskiego żyda-patrioty. Zanim zginął w Kocku (1809 r.), miał za sobą służbę w Legionach Dąbrowskiego i zwycięską ofensywę w Armii Księstwa Warszawskiego. Ludność żydowska znalazła w Kocku przyjazne warunki rozwoju monopolizując handel i rzemiosło w swoich rękach. Do 1942 roku trwała pokojowa koegzystencja Polaków i Żydów, którzy liczebnie stanowili po 50% miejscowego społeczeństwa. Po wspólnej historii polsko-żydowskiej pozostało bardzo mało pamiątek: dom znanego z mądrości kockiego cadyka Mendla Morgensterna i cmentarz żydowski.

Kock był miastem frontowym w wojnie polsko - bolszewickiej. Znad Wieprza wyszło decydujące uderzenia, które doprowadziło do klęski wojska sowieckie w wielkiej bitwie o Warszawę zwanej „Cudem nad Wisłą”. Podczas II wojny światowej stoczyła tu bitwę SGO Polesie dowodzoną przez gen Franciszka Kleeberga. Pod Kockiem zabrzmiał ostatni akord wojny obronnej 1939 roku.

 

Zabytki Kocka:


Pałac Księżnej Anny Jabłonowskiej pobudowany w stylu klasycystycznym.
W 1832 r. na zlecenie ówczesnej właścicielki Kocka baronowej Aleksandry z Meissnerów d’ Austett, dokonano przebudowy pałacu. Ogród pałacowy powstał na zlecenie ks. Jabłonowskiej. Był to ogród botaniczny na europejskim poziomie. Park urządzono w okresie przebudowy pałacu w stylu wczesnego parku angielskiego. W parku – ogrodzie kockim rosło 590 gatunków krzewów i
drzew, w tym rośliny północnoamerykańskie z Florydy, Karoliny i Kanady. W ogrodzie istniała też pomarańczarnia i szklarnie z kwiatami.

 

Kościół parafialny. Budowę kościoła zakończono w 1782 roku. Dzwonnice po obu stronach kościoła zbudowane na planie kwadratu z okrągłymi oknami w elewacji i zwieńczone schodkowymi daszkami.
Pomnik św. Heleny wzniesiony został pod koniec XVIII w. Jest on zwrócony ku kościołowi. Pierwotnie po obu stronach pomnika znajdowały się studnie z kołowrotami.

 

Rynek. Księżna Anna Jabłonowska zbudowała nie tylko kościół i pałac, dokonała przebudowy właściwie całego miasteczka. Wytyczono prostokątną siatkę ulic równoleżnikowych i południkowych. Zachodnią pierzeję rynku zajął budynek ratusza. Budynek składał się z piętrowego korpusu głównego i parterowych bocznych skrzydeł zawierających dziesięć obszernych sklepów kupieckich. Na dachu środkowej nadbudowy umieszczona była wieżyczka z obeliskiem na szczycie.


Budynek „Rabinówki” nie jest może „perłą architektury”, ale jest chyba najczęściej zwiedzaną budowlą w Kocku. Przybywają ludzie z całego świata by zobaczyć siedzibę rabina Mendla Morgensterna – twórcy tzw. chasydyzmu kockiego. Mistrz rabin Morgenstern był wybitnym talmudystą uprawiał studia religijno – filozoficzne i głosił „radosną służbę Bożą”. Do Kocka ściągały wówczas liczne pielgrzymki żydowskie, by ujrzeć lub poradzić się słynnego z mądrości cadyka kockiego.
 

Stara plebania. Obok kościoła znajduje się budynek, który służy do tej pory jako plebania. Jest to jedyna zachowana z „czasów firlejowskich” budowla na planie kwadratu, przykryta kopułą i czterospadowym dachem. W XVII w. mieściła się tam kaplica kalwińska.

 

Created by Leos 2017

leos.wawa@gmail.com

Partnerzy: