REGULAMIN WYPOŻYCZALNI KAJAKÓW

Odkrywaj z nami piękno pradoliny Wieprza

Dęblin (Masów)

Ul. Wiejska 30

Tel. 781948622

home@kajakamipowieprzu.pl

www.kajakamipowieprzu.pl

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

   KOŚMIN - DĘBLIN

 

   

                                18,5 KM

 

 

   WYPOŻYCZALNIA

   KAJAKÓW

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

WARTO ZOBACZYĆ »

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

   LESZKOWICE -

   WOLA SKROMOWSKA

 

                             18,5 KM

 

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

ROKITNO - SERNIKI »

                                                                           8 KM

   JEZIORZANY -

                   BARANÓW

 

                             16,5 KM

 

 

   SZCZEKARKÓW -

                  LESZKOWICE

 

                          12 KM

 

 

   BARANÓW - KOŚMIN

 

  20,5 KM

 

 

WOLA SKROMOWSKA - JEZIORZANY » 

                                                                         17 KM

BĄDŹMY W KONTAKCIE

JEDNODNIOWE  »

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

DOJAZD

1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.

 

2. Wypożyczalnia  nie  organizuje  spływów  kajakowych  jedynie  udostępnia  i  wypożycza  sprzęt.  Spływy  są organizowane we własnym

    zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.

 

3. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku jeśli

   wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również

   obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a tak że osoby niepełnoletnie.

 

4. Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

5. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym ilościowym oraz

   przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki

   asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie

   zasad bezpieczeństwa.

 

6. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.

 

7. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i Wypożyczalnie.

 

8. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią.
 

9. Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100% dobowej należności za

    wypożyczenie.

 

10. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie

      i ewentualne szkody.
 

11. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich

      mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób lub firm.

 

12. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników

     spływów.

 

13. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności

      za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.

 

14. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez wypożyczalnie i mogą

      być zrealizowane wyłącznie na jej warunkach.

 

15. Osoby naruszające  regulamin  wypożyczalni  będą zobowiązane  do  zakończenia  pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od

      czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.
 
16. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnie oraz służb do tego
uprawnionych.

 

17. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny

     rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania. Za przedziurawienie w zależności od wielkości  uszkodzenia od 30 zł do 50 zł.

 

18. Wszystkie  sprawy  sporne  w  pierwszej  kolejności  będą rozwiązywane  polubownie.  W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne

      będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.

Created by Leos 2017

leos.wawa@gmail.com

Partnerzy: