Odkrywaj z nami piękno pradoliny Wieprza

Dęblin (Masów)

Ul. Wiejska 30

Tel. 781948622

home@kajakamipowieprzu.pl

www.kajakamipowieprzu.pl

 

KOŚMIN - DĘBLIN

 

16, 5 km

          Na tym dystansie rzeka nieco mniej meandruje, jest więcej prostych odcinków, ale sam spływ nic nie traci na uroku. Po obu brzegach cudowna flora i ptactwo. Jesteśmy na ostatnim odcinku dolnego Wieprza, stąd pozostało tylko nieco ponad 18,5 km do ujścia rzeki do Wisły, przed nami także miasto Dęblin z licznymi zabytkami, które na zakończenie trzeba odwiedzić.

 

          Miejsce wypoczynkowe w Kośminie jest początkiem kolejnej naszej wyprawy. Ale jest to miejsce także niezwykłe. Tutaj znajduje się dworek, w którym w 1889 r. urodziła się Zofia Kossak, wybitna polska pisarka. Była córką Tadeusza Kossaka (brata bliźniaka Wojciecha) i Anny Kisielnickiej - Kossakowej, siostrą stryjeczną pisarki Magdaleny Samozwaniec i poetki Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej oraz wnuczką Juliusza Kossaka. W końcu XIX w. dobra kośmińskie nabyli Kossakowie, którzy wznieśli tu w latach 1907-1911 murowany dwór w miejscu wcześniejszych zabudowań z 1. połowy XIX w.

          Po przepłynięciu około 8 km na lewym brzegu rzeki Wieprz dobijamy do Niebrzegowa gdzie znajduje się miejsce odpoczynku i wodowania kajaków. Jest to niewielka wieś, o której pierwsze wzmianki pochodzą z 1531 r. Dawniej w tej miejscowości istniała przeprawa promowa przez rzekę.

 

          Jeśli popłyniemy 500 m dalej, dotrzemy do miejsca odpoczynku w Bobrownikach. Przez tę miejscowość prowadził przed wiekami szlak bursztynowy, który rozpoczynał się nad Adriatykiem a kończył nad Bałtykiem. Co ciekawe dzisiaj przez Bobrowniki poprowadzony został międzynarodowy szlak rowerowy (na obszarze Krainy Rowerowej) o nazwie Bursztynowy Szlak Greenways, który nawiązuje do tamtych tradycji. 

 

          Dwór jest budynkiem parterowym, obok zachował się starodrzew z dawnego parku. Rosną tu m.in. wiązy szypułkowe, lipy drobnolistne, klony pospolite, jesiony wyniosłe oraz sosny wejmutki. W dworku byłych właścicieli majątku Kośmin od roku 1945 mieściła się Szkoła Podstawowa im. Zofii Kossak.

          Kolejną wsią którą mijamy po lewej stronie po przepłynięciu około 8 km, to miejscowość Skoki. Tutaj w XIV w. był dwór królewski, w którym kilkakrotnie zatrzymywał się Władysław Jagiełło w czasie swoich podróży na Litwę. W tym czasie odbywały się w tej miejscowości zjazdy szlachty i rozprawy sądowe pod przewodnictwem króla.

 

          Zaraz za Skokami, 2 km dalej, ostatnim miejscem do wodowania kajaków jest miejscowość Borowa. Była ona wzmiankowana już w XVI w. jako wieś szlachecka. Prawdopodobnie był tutaj także folwark. Pomiędzy Borową a wsią Skoki dawniej znajdował się jeden z fortów twierdzy dęblińskiej. Całkowicie zniszczony, nie zachował się do naszych czasów.

          Miejsce zakończenia spływu wskazuje po lewej stronie tablica informacyjna ustawiona na kilkaset metrów przed ujściem rzeki Wieprz do Wisły.

          Historia Bobrownik sięga panowania pierwszych Piastów. W XVI w. miejscowość ta otrzymała prawa miejskie. W latach 1550-1650 nastąpił okres szybkiego rozwoju miasta. Dużo na znaczeniu straciły Bobrowniki w 1840 r. roku, kiedy to w pobliskim Dęblinie wybudowano twierdzę zwaną Iwanogrodem. Spowodowało to odpływ miejscowej ludności do powstałej tam przyfortecznej osady, która stała się prężnym ośrodkiem handlowym przejmując tę rolę właśnie od Bobrownik. Wynikiem tej zmiany była utrata praw miejskich, co oficjalnie nastąpiło po powstaniu styczniowym.

 

          Zabytkiem, którym Bobrowniki mogą się poszczycić, jest ponad  500-letni kościół o wystroju barokowym. Do zabytków zalicza się także cmentarze: parafialny i żydowski kirkut. W Bobrownikach znajduje się także pomnik z popiersiem Józefa Piłsudskiego, a także pomnik ku czci żołnierzy Armii Krajowej. Bazę noclegową i gastronomiczną w najbliższej okolicy oferują mieszkańcy wsi Podwierzbie w świetlicy wiejskiej, gdzie można sobie przygotować przygotować posiłek i zregenerować siły.

        Po prawej stronie Wieprza znajduje się miasto Dęblin, które koniecznie trzeba zwiedzić po zakończeniu spływu. Tam można także skorzystać z noclegów restauracji oraz komunikacji autobusowej i kolejowej.

 

          Pierwsze wzmianki o tej miejscowości pochodzą z końca XIV w. Jednak jej rozwój łączy się z budową twierdzy u ujścia rzeki Wieprz do Wisły w latach 1838 – 1878 według projektu rosyjskiego generała Iwana Dehna. W 1840 r. car Mikołaj I podarował dobra dęblińskiej Iwanowi Paskiewiczowi, który stłumił m.in. powstanie listopadowe w 1831 r. Do 1915 r. miejscowość ta nosi nazwę Iwanogród. Dęblin uzyskał prawa miejskie w 1954 r. Będąc w tej miejscowości warto zobaczyć liczne zabytki, w tym m.in.: Twierdzę Dęblin, Muzeum Sił Powietrznych, Zespół Dworca Kolei Nadwiślańskiej czy cmentarz wojenny Balonna. Dęblin można także zwiedzać korzystając z licznych ścieżek rowerowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

   KOŚMIN - DĘBLIN

 

   

                                18,5 KM

 

 

   WYPOŻYCZALNIA

   KAJAKÓW

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

ZASADY WYNAJMU »

SPRZĘT »

CENNIK »

TRANSPORT »

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

JEDNODNIOWE  »

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

   LESZKOWICE -

   WOLA SKROMOWSKA

 

                             18,5 KM

 

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

ROKITNO - SERNIKI »

                                                                           8 KM

   JEZIORZANY -

                   BARANÓW

 

                             16,5 KM

 

 

   SZCZEKARKÓW -

                  LESZKOWICE

 

                          12 KM

 

 

   BARANÓW - KOŚMIN

 

  20,5 KM

 

 

WOLA SKROMOWSKA - JEZIORZANY » 

                                                                         17 KM

WYPOŻYCZALNIA

DOJAZD

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Created by Leos 2017

leos.wawa@gmail.com

Partnerzy: